ข่าวประกาศ

วีดีโอแนะนำการสมัครเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2560

https://youtu.be/syZuq4cNxEA

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559

ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ)