ติดต่อเรา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-104-9099 , โทรสาร : 02-1049098
ติดต่อหลักสูตร : 02-104-9099 เบอร์ต่อ 1138